חשבונית דיגיטלית

מותר לשלוח חשבוניות מס מקור וקבלות באמצעות האימייל במקום עותק מודפס.
לצורך כך יש לעמוד בתנאים הבאים:
העסק הודיע לפקיד השומה בדואר רשום על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים.
הלקוח אישר את הסכמתו בכתב או באופן ממוחשב לקבל את עותק המקור באינטרנט.
יש לשמור את אישור הלקוח.
הלקוח רשאי לשנות את הסכמתו בכל עת, ואז לא ניתן לשלוח לו מסמכים ממוחשבים.
יש […]

By |אוקטובר 7th, 2015|הפקת חשבונית מס|סגור לתגובות

חשבונית מס

חשבונית מס  היא מסמך רשמי, המחויב על פי חוק, המהווה הוכחה על ביצוע עסקה בין ספק ללקוח ומשמשת את הצדדים לצורכי דיווח והתחשבנות מול שלטונות המס, מס הכנסה ומע"מ.

מה מופיע חשבונית מס?
על גבי החשבונית יופיעו הפרטים הבאים אשר אמורים לתעד את העסקה והתשלום בגינה:
• פרטי בעל העסק כולל מספר עוסק מורשה
• פרטי הלקוח
• מספר סידורי […]

By |אוקטובר 7th, 2015|הפקת חשבונית מס|סגור לתגובות