כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה. (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2011 הסכום הקובע היה ‎74,972 ₪), תסווג כ"עוסק פטור".

על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).

כעוסק פטור:

א) אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.

ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.

ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.

ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.

אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו"ב ניתן לקבל במשרד אזורי מע"מ הקרוב למקום עסקך.

מתוך מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש